Yoga miễn phí cho giới trẻ Sài Gòn

yoga-mien-phi-cho-gioi-tre-sai-gon

Ảnh: Health.

Theo độc quyền gia thiền  Master Sridevi Tố Hải, t ương lai c ủa m ột ng ư ời  phụ thuộc vào 3 yếu tố : T rí tuệ, thể lực và nghị lực. Tr ê n t h ực t ế,   một đứa trẻ có tài năng, sức lực nhưng lại không có nghị lực để vươn lên thì tương lai c ũng m ờ  mịt.  Nhiều nước trên thế giới đã công nhận y oga và thiền là  một môn công nghệ tâm thức, mang lại sức khỏe và sự  vững mạnh về cả trí lực, nghị lực, đồng thời  đẩy nhanh sự mê say, tinh th ần  cầu tiến rõ rệt. 

Nh ằm t ạo c ơ h ội cho c ác b ạn tr ẻ t ừ 12  đ ến 18 tu ổi  c ó c ơ h ội t ìm hi ểu  v à r èn luy ện b ộ m ôn  yoga, các độc quyền gia  yoga hướng dẫn  “Huấn luyện Thân – Tâm – Trí” vào tối 6/5 . Qua c ác b ài t ập, học  vi ên trau d ồi  ph ư ơng pháp  yoga gi úp  phát triển toàn diện trí tuệ, thể lực và cả nghị lực .  Đăng ký tham gia miễn phí qua điện thoại  0909 664 787.

Add Comment