4 động tác giúp săn chắc bắp tay để tự tin diện váy cúp ngực

Bài tập khởi động làm săn chắc cánh tay

Tư thế “đầu bò”

Tư thế “chó úp mặt duỗi mình” 

Tư thế “đẩy cá heo”

Thi Trân

Add Comment